BRAIN GYM / Agytorna

A Brain gym módszere számomra is rengeteget segített, így különösen megszerettem. Sok esetben szükséges alkalmazni felnőtteknél is, hiszen a két agyfélteke integráltsága minden életterületünkre kihat.

A képességfejlesztés, és a koncentrációs—valamint kognitív zavarok (például dys-készségek és egyéb tanulási nehézségek stb) megszüntetésének módszere. Ez a módszer nemcsak a gyerekek tanulást segítő programja, hanem minden felnőtt teljessé válását elősegítheti. Hiszen amíg élünk, folyamatosan változunk, alkalmazkodunk a kihívásokhoz, nap mint nap valami újat tanulunk.

A módszer felkészíti a gyerekeket a stresszmentes, hatékony tanulásra. Tanulmányi eredménytől függetlenül alkalmazható, de javasolt, ha a gyermeknél előfordul:

 • rendezetlen íráskép
 • betűtévesztés
 • akadozó olvasás
 • helyesírási hibák
 • görcsös ceruzafogás
 • írásjeleket, ékezeteket nem teszi ki
 • diktálás utáni, vagy tábláról másolás problémát okoz
 • értó olvasás nehézkesen megy
 • figyelemzavar
 • beszédproblémák
 • a gyermek mozgása ügyetlen

Az emberi agy méltó párja az univerzumnak, amiben élünk; ugyanannyira átfogó, mint maga a világmindenség, nyugodtan lehetne az univerzum kistestvérének nevezni.

Jostein Gaarder

A módszer célja és eredménye az integrált agyműködés elérése, a két agyfélteke működésének összehangolása. (Az integráció hiánya diszlexiához, diszgráfiához, tanulási részképességek hiányához vezethet.)

A tanulási zavarok nagy részben érzelmi problémáknak tudhatók be. A kineziológia bármilyen tanulásra való képtelenséget diszlexiának nevez. Minden tanulási nehézség valamilyen trauma hatására következik be, minden diszlexia az idő egy szakaszára vezethető vissza, amikor stressz hatására leblokkoltunk, és ún. „tanulási vakfolt” jött létre.

A program – speciális felépítésénél fogva- lehetővé teszi a tanulók számára, hogy egy önállóan alkalmazható rendszer segítségével egyéni tanulási igényeikhez igazodva, önbizalmuk erősödése mellett tökéletesítsék képességeiket.

Időpont foglalás és kapcsolat felvétel:

6 + 0 = ?